Nieuwe status voor Vriescheloo

Apparatuur              IP     Hostnaam  webpoort                MAC adres                 alias
Raspberry Pi 4           .111    Server4           :84                          18:c0:4d:ab:fa:d9         ssh11
Raspberry Pi 4 B ´18 .102     Server2          :81                          dc:a6:32:17:8f:8c         ssh2
LattePanda-Delta     .101     Server1          :80                           00:E0:4C:12:27:8D       ssh1
RockPro64                .105     Server5          :85                          7a:47:4b:95:be:80        ssh5
DS118-NAS                .64      FamJongsma  :82   :5001  :5005   00:11:32:9D:11:0D       NASf  of NASr
Banana Pi M3           .103      Server3          :83                          02:01:32:86:2C:82       ssh3
NUC Intel core i3      .108      ServerX         :88                           f4:4d:30:61:02:7b        ssh8

 

Tik bij inloggen via terminal op NAS het password zelf in; met shift-insert wil dat niet!

NAS  :82 is webserver, :5001 is NAS system admin, :5005 wordt gebruikt voor een Jason share

Andere ip adressen:

.130 = printer
.124 = Chromecast
.19   = Mob. v Freerk  -   FA:33:A6:CC:C2:58 ?
.220 = kattenluik
.109 = eigen desktop
.111 = Server4
.253 = Modem geblokte zolder
.164 = Laptop