Sibrandaheerd
 

Sibrandaheerd

Gegevens over verkoop

Bewijs van eigendom

Aanvraag verbouw berging 1995

Vergroting berging 1995

Energie label B  november 2021 - 2031
Energierapport dec 2021

Aanvullende Vragenlijst

Waterleiding bedrijf info  Verontreinigingen gemeten bij De Punt

Platdak vernieuwd

Rekening Brinkhuizen voor de dakkapel

LG-zonnepanelen info

Belastingteruggaaf Zonnepanelen

Offerte Patrick Timmerman

totaalbedrag loon 48 uur = € 2040 +6% = € 2162
totaalbedrag materialen = € 4474 + 21% = 5413,54 
korting € 450  >> 5414 - 450 = € 4964
materialen + loon incl BTW = 4964 + 2164 = € 7126