Ga met de muispijl op een hoofd zonder te klikken          Stuur me a.u.b. de ontbrekende namen: freerk55@gmail.com

Foeke Zijlstra Aldert van der Meer Michiel Talsma Ate Visser ...of is dit Jaap Holwerda? Wietse de Boer † Gosse de Boer Meindert de Jong † Juffrouw Hiemstra Sietse Meindertsma Jaap Pranger ?? Gort Andries Gort Is dit Jaap Holwerda... Douwe Gosma Rennie Soortsma Sietse Torpstra Jan vd Kooi Sibylle Schaaf Baukje Sijtsma Dicky Timmermans lb22 Jenny Wouda Berend Oosterhuis Durk Bouma Jan Barrewegen lb27 Elly Dijkstra Anne Rottinee Sipke vd Heide Geertsje Ringnalda lb32 Haukje Bakker Bert Stuursma Hans Vriesema Sjoukje Sietsma Bea Bruinsma Rudie Bruinsma Laurens Hacquebord † lb40 Goos Zeijl lb42 Lieuwe vd werff lb44 Dineke Bakker lb46 GertJan Ankersmid lb48 Nienke vd Veen lb50 lb51 Henk de Haan lb53 lb54 Wim vd Gang Duke Ringnalda Binny vd Boon Naar beneden

Links-onder        Rechts-boven        Rechts-oonder